Main Menu
Home
Wat wij geloven
Waar wij voor willen staan
Takken van werk
Vriendinnenavond
Gebruik doopbad
Links
Login Form

Wachtwoord vergeten?
Huiskringen PDF Afdrukken E-mail

De basisstructuur van de Evangelische gemeente zijn de huiskringen.

Dat zijn kleine groepen bestaande uit gemeenteleden en gasten die 1x in de 14 dagen samenkomen. De bijeenkomsten zijn bij de mensen thuis en staan onder leiding van kringleiders. Wij vinden het belangrijk dat de sfeer op de avonden open, vertrouwelijk en gezellig is... een veilige plek.

De kring is een plaats waar je je thuis voelt, waar je er bij hoort, waar relaties zich ontwikkelen, waar we onszelf kunnen zijn, waar we kunnen groeien, waar discipelschap plaatsvindt en waar de bediening in praktijk wordt gebracht.

De kleine groepen bieden de mogelijkheid tot hechte en veelbetekenende relaties.

Wij zien de huiskring als een essentieel onderdeel van het gemeente zijn.

Hier vindt herderlijke zorg plaats en een “omzien” naar elkaar.

Wij stimuleren de gemeenteleden dan ook om de kringen te bezoeken en zo met hart en ziel deel uit te maken van het gemeente zijn. Wij geloven dat het kringenwerk sterk bijdraagt aan de persoonlijke geloofsgroei en daardoor aan het krachtiger uit dragen van het Koninkrijk van God in onze omgeving en daarbuiten.

In de gemeente is ieder lid ingedeeld in een kring. Iedereen valt zodoende onder de zorg van zijn of haar kringleiders- en de andere kringleden natuurlijk. Hij of zij draagt ook weer zorg voor de anderen.

Het doel van het kringenwerk is: effectief gemeente van Jezus zijn!

Dat willen we gestalte geven door:

 • Goede onderlinge relaties op te bouwen.
 • In openheid en vertrouwen onze  levens met elkaar te delen in een veilige omgeving.
 • Elkaar in liefde te stimuleren, te bemoedigen, en te corrigeren, vanuit het woord van God en door het geloof.
 • Bijbelse of actuele thema’s en onderwerpen te bespreken om samen Gods wil te zoeken.
 • De gaven die we van God kregen te gebruiken en zo elkaar te dienen- en daarin te groeien.
 • Elke deelnemer de ruimte te geven een aandeel te hebben in de bijeenkomsten.
 • Verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar.
 • Elkaar te helpen bij alle voorkomende noden.

Op deze kringavonden staat onze God in alles centraal.

De Slogan voor het kringenwerk is: AANBIDDING – RELATIE – BEDIENING – GROEI.

Op de kringen denken wij bij de invulling van deze themawoorden aan:

 • Aanbidding: God prijzen door muziek, woorden, gebeden. God centraal stellen, intimiteit met de Vader zoeken. We willen samen onze God aanbidden en prijzen (In aanbidding naderen we tot God. Als wij tot God naderen, nadert Hij tot ons).

 • Relatie: Relatie met God, onderlinge relaties, openheid, gezelligheid, bemoediging, troost, correctie in liefde. Ons geloof met elkaar delen, er zijn voor elkaar, samen lachen en huilen, leren van elkaar, elkaar helpen. Eerste lijn in pastoraat. We hebben elkaar hard nodig, we willen er zijn voor elkaar.

 • Bediening: De dingen van God doen, Gods woorden verkondigen (bijbelstudies), inzet van door God gegeven gaven, profetie, gebed, zegenen, in de autoriteit gaan staan op gebieden als genezing en bevrijding en daar actief mee bezig zijn Het is geweldig om te ervaren dat God komt en ons gebruikt tot Zijn eer.

 • Groei: Groeien in liefde voor God, elkaar, en de buitenstaander. Groei in geloof, vertrouwen, relaties, openheid, groei door uitbreiding. Daarom streven we naar groei in diepgang (je bent nooit uitgegroeid) en groei door uitbreiding, mensen bij Jezus brengen.

De huiskringen hebben een open karakter, gasten zijn hartelijk welkom doorgaans op uitnodiging van kringleden (op basis van relatie).