Main Menu
Home
Wat wij geloven
Waar wij voor willen staan
Takken van werk
Vriendinnenavond
Gebruik doopbad
Links
Login Form

Wachtwoord vergeten?
Pastoraal team PDF Afdrukken E-mail

Matt. 11:28-30 “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Dit is een uitnodiging van Jezus, Hij wil u die rust geven. Hij wil herstel geven naar geest, ziel en lichaam.

De Vineyard Gemeente Kollumerzwaag heeft een pastoraal team, dat bestaat uit mensen die bereid zijn zich in te zetten voor mensen, die deze rust niet kennen en hen te helpen deze rust en vrede te vinden bij de Here Jezus. We pretenderen niet dat we professioneel zijn, maar wčl willen we een luisterend oor bieden, en ons daarbij laten leiden door de Heilige Geest en het Woord van God.

Ook geloven we sterk in de kracht van gebed. Gebed kan levens-veranderend zijn!! We geloven in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus. We geloven in Zijn opstandingskracht, die Hij wil openbaren in levens van mensen, zodat ze “leven hebben en overvloed.”