Main Menu
Home
Wat wij geloven
Waar wij voor willen staan
Takken van werk
Vriendinnenavond
Gebruik doopbad
Links
Login Form

Wachtwoord vergeten?
Gebedsactiviteiten PDF Afdrukken E-mail

Eén van de dingen waar de Evangelische Gemeente (voorheen Jozua) voor stond was en is eigenlijk nog steeds: “land in bezit nemen”. Hierbij moeten we ons realiseren dat wanneer we echt “land in bezit” willen nemen, dit alleen maar door gebed kan gebeuren. Gebed is het enige wapen dat de machten der duisternis kan terugdrijven. Gebed wordt ook wel de motor genoemd.

Als we naar het leven van Jezus kijken, zien we dat Hij veel tijd in gebed doorbracht. Waarom? Hij geeft hierop het antwoord door te zeggen dat Hij alleen de dingen doet die Hij de Vader ziet doen. Wanneer we dingen willen doen in het Koninkrijk van God, dan is het belangrijk te weten wat Jezus zou doen. Dit betekent concreet dat we tijd met Hem doorbrengen in gebed, zodat we net als Jezus de dingen doen die we de Vader zien doen. Als oudstenteam proberen we ook tijd te nemen om samen te bidden en het aangezicht van God de Vader te zoeken om dat te doen wat we Hem zien doen. Als gemeente hebben we de gelegenheid om dit te doen op de bidstondavonden. Daarom willen we een ieder graag aanmoedigen om de gemeente bidstonden te bezoeken, omdat het goed is om samen de wil van God te zoeken en samen te strijden in gebed. Als we samen willen bouwen dan is het ook goed om samen te bidden.

De gebedsactiviteiten zijn:

  • Twee maal per week gemeentebidstond op dondagavond om 19:30 en op zondagavond om 19:00.
  • Vier of vijf keer per jaar een week van bidden en vasten. Elke (huiskring) wijkgroep neemt een avond voor haar rekening.
  • Eén maal per jaar doen we mee aan de nationale week van gebed uitgaande van de Evangelische alliantie. Dit doen we met de gezamenlijke kerken van Kollumerzwaag.
  • Eén maal per jaar hebben we een nacht van gebed in verband met de Walpurgisnacht. Dit is altijd de nacht van 30 april op 1 mei.
  • Eén maal per jaar doen we mee aan de nacht van gebed georganiseerd door “Open Doors”.