Main Menu
Home
Wat wij geloven
Waar wij voor willen staan
Takken van werk
Vriendinnenavond
Gebruik doopbad
Links
Login Form

Wachtwoord vergeten?
Aanbiddingsteam PDF Afdrukken E-mail

Aanbidding met behulp van muziek is een belangrijk bestandsdeel van onze diensten. We geloven dat lofprijs en aanbidding belangrijk is om in de aanwezigheid van God te komen.

In psalm 100 staat:

1 Een psalm voor het dankoffer. Juich de HEER toe, heel de aarde, 2 dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. 3 Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam: 5 de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht (NBV).

Uit een studie van Derek Prince overwinning in lofprijs:
Lofprijs en dankbaarheid is de weg naar Gods aanwezigheid; de weg om zijn poorten binnen te gaan en in zijn voorhoven te komen. Vervolgens geeft de bijbel ons drie redenen om God te prijzen. Ten eerste: Hij is goed. Ten tweede: Zijn genade (goedertierenheid/liefde) duurt voor eeuwig en ten derde: Zijn waarheid (trouw) blijft standhouden in alle generaties. Elk van deze drie stellingen blijft altijd waar, wat er ook gebeurt. Als je in Gods aanwezigheid wilt komen, dan is dit de enige poort. Er is geen andere.

Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw gebied; en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof (Jesaja 60:18).

God woont in een stad die ommuurd is door muren met de naam ‘Redding’ (heil). De bijbel benadrukt dat de enige manier om binnen die muren te komen, is door de poorten, en de poorten heten Lof. Met andere woorden, zonder lofprijs is er geen toegang tot Gods aanwezigheid en tot de plaats waar zijn mensen verblijven.

De aanbidding in de diensten wordt verzorgd door het aanbiddingsteam van de Evangelische Gemeente. Het aanbiddingsteam bestaat uit gemiddeld 15 tot 20 muziekanten van verschillende leeftijden met verschillende muzikale vaardigheden. Er wordt één keer in de twee weken op dinsdagavond geoefend. Binnen het team zijn er een zevental lofprijsleiders die zondags om en om de aanbidding in de diensten leidt. De aanbiddingsleider kan gebruik maken van de beschikbare teamleden voor de begeleiding. Zo staat er elke zondag een ander team ter beschikking en wordt er maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden binnen het team. We werken niet met een vaste structuur. We geloven dat de individuele voorbereiding van de lofprijsleider en de teamleden ervoor zorgt dat de diensten de inhoud krijgen van wat God wil en wat nodig is voor de gemeente. Ook vertrouwen we op de leiding van de Heilige Geest tijdens de aanbidding. Er mag dan geen vaste handleiding zijn voor de zangdienst, wel hebben we enkele uitgangspunten die voorop staan bij het dienen. Deze zijn, vrij naar een aantal studies van Brian Doerksen, een bekende Canadese aanbiddingsleider:

1. Toegankelijkheid

Belangrijk is dat wij onszelf de vraag stellen: zijn onze zangdiensten toegankelijk voor gezamenlijke aanbidding of slechts voor een select gezelschap. Alleen voor mensen die artistiek of muzikaal gevoelig zijn? Of voor mensen die al zolang in de gemeente komen dat ze bijna tot de inboedel gerekend worden? We willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om in de intieme aanwezigheid van God te komen! Dat betekend dat we daarmee rekening houden en bovenal het belangrijkste: dat we luisteren naar God. Brian beschrijft dat hij eens tijdens een dienst een lied op zijn hart kreeg, en dat hij daar zelf bij dacht: “echt niet, dat simpele, veel te vaak gebruikte lied ga ik echt niet opnieuw zingen!” maar daarna ontdekte dat de mensen door dit lied in contact kwamen met God en dat dit veel waardevoller is dan zijn eigen wil.
 

2. Intimiteit

God heeft de mens geschapen voor intieme omgang met Hem. Vanaf het ontstaan van de aarde en de eerste mens was het Gods bedoeling intiem met ons om te gaan. Een relatie, een dialoog. Ons verlangen is directe communicatie met God. Ons hart aan Hem delen en dat Hij Zijn hart aan ons openbaard. Muziek is een middel dat we kunnen gebruiken om de intieme dialoog en het openen van ons hart te stimuleren. Als het zingen van liederen van liefde en toewijding op de zondagochtend intimiteit betekend, betekend dat in brede zin dat we ons hele leven in de tegenwoordigheid van God moeten doorbrengen. Als we bezig zijn met andere liefdes, ander goden, dan verliezen we de intieme omgang met God of gaan we op een oppervlakkige manier met Hem om. Dan wordt het een oppervlakkige ontmoeting voor God en voor ons. We kunnen niet de hele week met wereldse dingen bezig zijn en ons dan afvragen waarom de aanbidding op zondag zo saai is. Echte intimiteit kan niet gecreëerd worden door de juiste liedjes te zingen. Intieme aanbidding is als de liederen voortkomen uit een hart dat overstroomt van liefde.

3. Integriteit

God zoekt mensen die eerlijk, eenvoudig en zichzelf zijn in hun aanbidding. Waarom houdt God van integriteit in aanbidding? God is waarheid. Hij is ons vertrouwen waard. Hij is zelf de definitie van integriteit. En Hij verlangt ernaar dat wij worden zoals Hij. Hij wil dat onze woorden in overeenstemming zijn met het leven dat we leiden. Integriteit brengt niet alleen vrijheid maar ook verantwoordelijkheid. God wil niet dat wij tot Hem komen zoals wij denken dat we zouden moeten zijn, maar dat we komen zoals we echt zijn. En als wat wij zijn in Zijn ogen niet goed is of niet in overeenstemming met Zijn woord is, mogen wij roepen om genade om te veranderen.