Main Menu
Home
Wat wij geloven
Waar wij voor willen staan
Takken van werk
Vriendinnenavond
Gebruik doopbad
Links
Login Form

Wachtwoord vergeten?
Takken van werk PDF Afdrukken E-mail

Op deze pagina staan de diverse takken van werk beschreven van Evangelische Kollumerzwaag. Wilt u meer weten over een specifieke tak van werk dan kunt u de koppeling "lees verder" gebruiken aan het einde van de beschrijvng of contact opnemen via het menu contact.

Aanbiddingsteam

Aanbidding met behulp van muziek is een belangrijk bestandsdeel van onze diensten. We geloven dat lofprijs en aanbidding belangrijk is om in de aanwezigheid van God te komen.

In psalm 100 staat:
1 Een psalm voor het dankoffer. Juich de HEER toe, heel de aarde, 2 dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang. 3 Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam: 5 de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht. (lees verder)

Joshua Youth

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Geďnteresseerd in God en goede vrienden? Dan ben je bij ons op het juiste adres!
Elke zaterdagavond is er een jeugdavond speciaal voor jou. We zoeken God, bidden samen, maar er is ook tijd voor ontspanning natuurlijk! (lees verder)

Huiskringen

De basisstructuur van de Evangelische gemeente zijn de huiskringen.

Dat zijn kleine groepen bestaande uit gemeenteleden en gasten die 1 keer in de 14 dagen samenkomen. De bijeenkomsten zijn bij de mensen thuis en staan onder leiding van kringleiders. Wij vinden het belangrijk dat de sfeer op de avonden open, vertrouwelijk en gezellig is... een veilige plek.

De kring is een plaats waar je je thuis voelt, waar je er bij hoort, waar relaties zich ontwikkelen, waar we onszelf kunnen zijn, waar we kunnen groeien, waar discipelschap plaatsvindt en waar de bediening in praktijk wordt gebracht.

De kleine groepen bieden de mogelijkheid tot hechte en veelbetekenende relaties. (lees verder)

Gebedsactiviteiten

Eén van de dingen waar de Jozua Gemeente voor stond was en is eigenlijk nog steeds: “land in bezit nemen”. Hierbij moeten we ons realiseren dat wanneer we echt “land in bezit” willen nemen, dit alleen maar door gebed kan gebeuren. Gebed is het enige wapen dat de machten der duisternis kan terugdrijven. Gebed wordt ook wel de motor genoemd. (lees verder)

Pastoraal team

 "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."
Matt. 11:28-30

Dit is een uitnodiging van Jezus, Hij wil u die rust geven. Hij wil herstel geven naar geest, ziel en lichaam!

De Evangelische gemeente heeft een pastoraal team, dat bestaat uit mensen die bereid zijn zich in te zetten voor mensen, die deze rust niet kennen en hen te helpen deze rust en vrede te vinden bij de Here Jezus. (lees verder)

Beamerteam

Halleluja! Hoe goed is het te zingen voor onze God
Hoe heerlijk Hem onze lof te brengen
Psalm 147:1

Het beamerteam zorgt ervoor dat de liederen die we in de dienst zingen duidelijk zichtbaar zijn zodat iedereen uit volle borst mee kan zingen! Het team bestaat uit zes personen (meest jongelui), dus ččn keer in de zes weken heeft ččn persoon van het team dienst. Ook als er een keer een presentatie getoond moet worden, zorgen we ervoor dat het goed gebeurd! Het is goed werken met de moderne apparatuur die aangeschaft is. 

Welkomstteam

Het welkomstteam staat elke zondagmorgen voor u klaar om u te verwelkomen en u een gezegende dienst te wensen. Iedere ochtend zullen twee mensen van ons team bij de deur staan om u een warm welkom te verzorgen!

Het team bestaat uit veertien medewerkers. Het is fijn om de mensen binnen te zien komen en welkom te heten. Als er gasten in de gemeente komen proberen wij die even een beetje meer aandacht te geven. Verder heeft het team als taak het weekbericht uit te delen.