Main Menu
Home
Wat wij geloven
Waar wij voor willen staan
Takken van werk
Vriendinnenavond
Gebruik doopbad
Links
Login Form

Wachtwoord vergeten?
Waar wij voor willen staan PDF Afdrukken E-mail

Waar wij voor willen staan

De Bijbel – het Woord van God

De Bijbel staat centraal in ons onderwijs, geloof en leven. Wij willen het Woord van God horen en willen we de Bijbel onderwijzen op een praktische, inspirerende manier. Het is ons doel om het Woord van God, zoals dat tot ons komt, te horen en te gehoorzamen; om ‘daders van het Woord’ te zijn die veranderd worden naar het beeld van Christus.

Aanbidding

Aanbidding heeft onze hoogste prioriteit. We verlangen naar door de Geest geleide aanbidding op een manier die intiem, dynamisch, hedendaags en levensveranderend is en waarbij er geen sprake is van manipulatie. We verlangen er naar God te aanbidden met ons hele wezen, met alles wat in ons is, en met Jezus als centrum en middelpunt van onze aanbidding. We zijn hongerig naar het kennen van de tegenwoordigheid van God. We willen Zijn stem verstaan, gehoorzamen en toegewijd zijn in het volgen van Jezus.

 Kleine groepen

De kleine groepen vormen de basisstructuur van onze gemeente; de plek waar je je thuis voelt, waar je er bij hoort, waar relaties zich ontwikkelen, waar we onszelf kunnen zijn, waar we kunnen groeien, waar discipelschap plaatsvindt en waar de bediening in praktijk wordt gebracht.

Geestelijke gaven

Iedere gelovige heeft geestelijke gaven. Deze dienen geïdentificeerd te worden, naar voren geroepen te worden en geoefend te worden in het belang van allen. We dienen daarbij meer gavengericht te zijn dan taakgericht.

Training

Training is van fundamenteel belang om de ‘heiligen’ toe te rusten. We geloven dat alle christenen getraind dienen te worden om het ‘werk van Jezus’ te doen. We zijn toegewijd aan de ‘kom-en-zie’ (show-and-tell)-methode. De trainees worden geïntroduceerd in de bediening door het samen met de trainers te doen en tijdens en achteraf training te ontvangen. We richten ons op het voorzien van training in alle aspecten van verantwoordelijk christelijk leven en bediening.

Tekenen en wonderen

Tekenen en wonderen zijn een normaal onderdeel van het leven van de kerk; we praktiseren de bediening van bewogenheid en kracht door de genezing van het zieke en het gebrokene, het uitdrijven van demonen en het doen van de bovennatuurlijke werken van God.

Dienen van de armen

Wij geloven dat het hart van God uitgaat naar het zwakke, hulpeloze, verarmde, verdrukte en behoeftige en dat Hij Zijn gemeente heeft gezonden om voor hen te zorgen. Het dient daarom een regelmatige taak te zijn van genade om hen te voeden, te kleden, te helpen en te dienen.

Evangelisatie

Evangelisatie is de taak van iedere gelovige; om anderen bij Jezus te brengen door vriendschappen, kracht evangelisatie en op andere manieren. Echte kerkgroei betekent dat we de wereld bereiken en Gods Koninkrijk uitbreiden.

Andere kerken – het praktiseren van christelijke eenheid en het dienen van andere delen van het Lichaam

We zijn ervan overtuigd dat allen die bij Christus horen één zijn in Zijn Lichaam, de Gemeente. We houden van de bredere kerk en streven daarom naar het onderhouden van goede relaties met andere kerken. We beogen eenheid te bewaren door allen die Jezus aanroepen te eren en door verzoening te zoeken met alle delen van de Gemeente. En we verlangen er naar het Lichaam van Christus om ons heen te dienen door vernieuwing, toerusting en andere opbouwende manieren.

Zending en het stichten van gemeenten

We geloven dat het stichten van lokale kerken de beste manier is om Gods Koninkrijk uit te breiden. Iedere kerk dient de visie te hebben om te groeien en zich te vermenigvuldigen en andere delen van de wereld te bereiken.